Show Dance je spojením gymnastiky, tanca, hudby a silových prvkov. Je určený pre deti od 7 rokov. Deti trénujú 3 hodiny do týždňa, kde hodinu a pol majú v tanečnej sále, kde rozvíjame rytmus a učíme sa tanečné prvky a hodinu a pol v gymnastickej telocvični, kde sa učíme gymnastické prvky a posilňujeme. Našou ambíciou je zúčastniť sa na rôznych súťažiach a vystúpeniach.