Mapa

Telefónne kontakty:

Diana Hajdin – 0902 494 412

Michaela Horváthová – 0908 767 197

Alexandra Machovičová – skupinové cvičenia 0905 850 111

Patrícia Bučková -Pole Dance 0902 106 805 

AriwaGym – Gymnastický klub OZ

IČO: 42 414 113 Číslo účtu: 2945004755/1100,

IBAN: SK67 1100 0000 0029 4500 4755

Ariwa Fit s.r.o.

IČO: 46 130 284  Číslo účtu: 28 7745 8156/0200,

IBAN: SK29 0200 0000 0028 7745 8156