Vzdušná akrobacia

Vzdušná akrobacia je určená pre deti od 8 rokov, ktoré majú za sebou základy gymnastiky. Deti sa učia akrobacii na Aerial Silks (dve dlhé plachty), Aerial Sling (plachta do ,,U“) a Aeril Hoop (kruh). Prejdú od základných úchopov a uzlov až k rôznym akrobatickým prvkom. Po zvládnutí základov akrobacie tvoríme choreografie za účelom vystúpení.

Pokročilí tréningy:

utorok 16:00 – 17:30, štvrtok 16:00 – 17:30

Začiatočníci tréningy:

Skupina A: utorok 17:30 – 18:30, štvrtok 17:30 – 19:00

Skupina B: pondelok 15:00 – 16:00, piatok 15:00 – 16:30