Vzdušná akrobacia

Vzdušná akrobacia je určená pre deti od 8 rokov, ktoré majú za sebou základy gymnastiky. Deti sa učia akrobacii na Aerial Silks (dve dlhé plachty), Aerial Sling (plachta do ,,U“) a Aeril Hoop (kruh). Prejdú od základných úchopov a uzlov až k rôznym akrobatickým prvkom. Po zvládnutí základov akrobacie tvoríme choreografie za účelom vystúpení.