Náš kurz je určený pre deti a mládež od 8 rokov. Kurz vedie špecializovaný tréner s praxou.

Parkour je fyzická aktivita, v ktorej sa cvičiaci snaží dostať z jedného miesta na druhé bezpečne, efektívne a s použitím vlastného tela. Parkour je založený na prekonávaní všetkých prekážok, ktoré sa v ceste vyskytnú, ako keby šlo o stav ohrozenia.

Parkour kombinuje prvky atletiky a gymnastiky. Parkour ovplyvňuje myslenie a cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky.

Tento šport je mimoriadne príťažlivý najmä pre teenagerov, preto môže byť vstupnou bránou k športu aj pre tie deti, ktoré doteraz nešportovali.

Tréningy:

pondelok: 18:00 – 19:00, streda: 18:30 – 19:30