ARIWAGYM – Gymnastický klub – Občianske združenie

Občianske združenie vzniklo na základe potrieb zaregistrovať naše gymnastky „Ariwáčky“ ako klub AriwaGym do Slovenskej gymnastickej federácie, aby sme sa mohli zúčastňovať súťaží v rámci Slovenska a možno v budúcnosti aj v zahraničí. Naše gymnastky vo veku od 4 – 15 rokov trénujú vo svojom voľnom čase pre radosť a s tým čo sa naučia sa chcú ukázať pred rovesníčkami, aby si pomerali svoju šikovnosť a to čo sa naučili od svojich tréneriek. CIELE klubu: Vytvoriť podmienky pre rozvoj športového hnutia. Využívanie podmienok pre rozvoj svojich duševných a fyzických schopností. Rekreačné, výkonnostné i vrcholové športovanie všetkých vekových kategórii.

Cvičíme aj s deťmi ktoré sa chcú naučiť základným pohybovým schopnostiam, základom akrobacie a cvičení na gymnastickom náradí pod vedením gymnastického trénera. Gymnastika pomáha pri zdravom vývoji a rozvoji motorických schopností dieťaťa. Cvičíme formou hier a súťaží, využívame hudbu a základy tanca pre správne držanie tela. Skladba hodiny je stavaná: po rozohriatí a gymnastickej rozcvičke kde využívame relaxačné, strečingové a jogové cvičenia deti hravou formou precvičujú základné pohybové zručnosti ako je sila, rýchlosť, dynamika, obratnosť a orientácia v priestore. Ďalej sa učia základy akrobacie ( kotúľ, stojka, premet a iné ) zoznamujú sa s cvičením na gymnastickom náradí ako je hrazda, kladina, trampolína a iné. Už pri rozvinutých pohybových schopnostiach využívame hudobné skladby pre krátke choreografie s použitím gymnastických cvikov. Základy gymnastiky sú ideálny odrazový mostík pre ktorýkoľvek šport a môže sa aj využívať ako doplnkový šport. Šikovné deti ktoré majú záujem o viac trénovania, naučenia sa viac z gymnastiky a zúčastňovať sa gymnastických súťaží môžu prestúpiť do klubu AriwaGym, kde sa im budú intenzívnejšie venovať naše trénerky.

 

Gymnastika BABY: pre deti od 4 do 5 rokov, skupinky max. 25 detí

utorok: 16:00 – 17:00, piatok: 16:00 – 17:00

 

Gymnastika KIDS: pre deti od 6 do 7  rokov, skupinky max. 25 detí

utorok: 17:00 – 18:00, štvrtok: 16:30 – 18:30

 

Gymnastika JUNIOR: pre deti od 8 rokov, skupinky max 25 detí,

skupina A: utorok: 18:00 – 19:00, piatok: 18:00 – 19:30

skupina B: utorok: 15:00 – 16:00, štvrtok: 15:00 – 16:30

 

Gymnastika v klube ARIWAGYM pre registrované deti s ambíciou ísť na súťaže a vystúpenia Jedná sa o gymnastiku kategórie „C“ ktorá je zameraná na jednoduché cvičebné zostavy pri ktorých sa rozvíja súťaživosť a radosť z cvičenia detí. Tieto súťaže sa konajú v rôznych mestách a zúčastňujú sa tu deti z celého Slovenska.

Bližšie informácie na tel: 0908 767197 trénerka Michaela Horváthová 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

AriwaGym – Gymnastický klub OZ

IČO: 42414113 Číslo účtu: 2945004755/1100

Členský príspevok vo výške 20€

Členské bude použité na nákup gymnastického náradia a pomôcok pre Vaše deti a na:
1. Miesto v klube ( aj keď dieťa bude dlhodobejšie choré alebo odcestované)
2. 50% zľava na štartovnom pre registrované gymnastky kategórie “C“ a 20% zľava pre všetkých členov
pri vnútro-klubových pretekoch. ( júnové a vianočné preteky spojené s vetvičkou a karnevalom)
3. Ponúkame pre deti narodeninové oslavy v priestoroch AriwaFit a pre členov 20% zľavu z dohodnutej ceny
4. Zľava pre členov klubu do táborov konaných v priestoroch AriwaFit pod vedením našich tréneriek vo výške 5%
5. Člen klubu po uhradení členského dostane zadarmo klubové tričko
6. Gymnastický dres so zľavou 20%
7. Prázdninové gymnastické cvičenia mimo táborov so zľavou 20%

Mesačný príspevok za cvičenia pre deti

Gymnastika BABY cena: 105,- €/3 mesiace,
Gymnastika JUNIOR cena: 120,- €/3 mesiace,
Ariwagym cena: 50,- €/mesiac registrované gymnastky v SGF
Fitness deti cena: 135,- €/3 mesiace, 50 €/mesiac
Vzdušná akrobacia cena: 150,- €/3 mesiace, 50 € mesiac
Parkour cena: 135,- €/3 mesiace, 50 €/mesiac

Mesačné príspevky sú určené pre vyplatenie nájmu priestorov kde cvičíme, na potrebné gymnastické náradie a odmenu pre trénerky

  • mesačný príspevok za jednotlivé cvičenia je platný od 1. do 31. dňa v danom mesiaci a je potrebné ho uhradiť najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci
  • pre súrodencov zľava 15% z ceny
  • pri platbe na účet – VS: rok+mesiac (pr.:201501), detail: meno dieťaťa
  • pri absencii dieťaťa kvôli chorobe v priebehu zaplateného mesiac je možné si vymeškané hodiny nahradiť na gymnastickej hodine inej skupinky v priebehu daného mesiaca, alebo v priebehu nasledujúceho mesiaca, pri absencií dieťaťa kvôli chorobe viac ako 50% z tréningov je možné po dohode s trénerkou 50 % z platby preniesť do následujúceho mesiaca
  • AriwaGym – v mesačnej platbe sú zahrnuté aj víkendové tréningy v špecializovanej telocvični športovej gymnastiky
  • Členský príspevok sa platí polročne a to september – február a druhý polrok marec – august, pri čom je splatné k 15 dňu nasledujúceho mesiaca. Prvý polrok do 15.októbra a druhý polrok do 15.apríla.

Ďakujeme za dôveru a že ste sa rozhodli zveriť Vaše deti práve do rúk našich tréneriek a veríme že budete z výsledkov a šikovnosti vašich detí nadšený.