Cvičenia pre deti od 1,5 – 3 rokov

Cvičenia pre deti od 1,5 – 3 rokov

Milé mamičky, prichystali sme pre vás nové cvičenie, kde sa vaše malé ratolesti môžu začať zoznamovať s telocvičňou a gymnastickým náradím. Pod dohľadom trénera/trénerky môžete so svojim dieťaťom stráviť hodinu v telocvični, kde budete zdolávať rôzne prekážky a dráhy, čo podporí u dieťaťa rozvoj motorických schopností.
Cena lekcie: 6 €
tréning: utorok 9:30 – 10:30

Prosím Vás na tréning sa zarezervujte v našom rezervačnom systéme.

Cvičenie sa bude konať od 4 nahlásených detí.